Tư vấn bồi dưỡng giáo viên mầm non

BME cung cấp những chuyên gia về tâm lý, y tế, phương pháp, chương trình giáo dục mầm non cho các trường/cơ sở giáo dục mầm non có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng cho giáo viên, nhân viên. Các khóa bồi dưỡng của BME:

– Kỹ năng soạn giáo án và tổ chức các trò chơi cho trẻ em;

– Kỹ năng giao tiếp và ứng xử với trẻ nhỏ;

– Kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp và phụ huynh;

– Kỹ năng y tế, sơ cứu khi trẻ gặp tai nạn, thương tích;

– Biết nắm bắt, sử dụng thành thạo máy tính.