Tư vấn CHIẾN LƯỢC tuyển sinh, PR-Marketing

BME mang tới dịch vụ hoàn hảo và chuyên nghiệp để việc tuyển sinh, PR-marketing của Chủ trường/Hiệu trưởng trở nên đơn giản và hiệu quả hơn.

NỘI DUNG TƯ VẤN:

1. Tư vấn marketing

a) Tư vấn marketing online

– Tư vấn xây dựng; quản trị website của trường/nhóm trẻ.

– Xây dựng, quản trị fanpage facebook của trường/nhóm trẻ.

– Biên tập một số bài viết phục vụ cho việc tuyển sinh.

– Tư vấn quảng cáo nhà trường/nhóm trẻ trên facebook, google (Chi phí quảng cáo tính theo quy định của Facebook và Google).

– Viết bài giới thiệu về nhà trường/nhóm trẻ và các hoạt động trong lớp.

b) Tư vấn marketing offline

– Tư vấn tổ chức hội thảo.

– Tư vấn tổ chức các hoạt động ngoại khóa: Lựa chọn địa điểm, xây dựng kịch bản, soạn thảo phiếu thông báo và đăng ký gửi đến phụ huynh, viết bài quảng bá về hoạt động, tư vấn sử dụng hình ảnh sau hoạt động để quảng bá về trường/nhóm trẻ.

– Tư vấn truyền thông trên địa bàn của trường/nhóm trẻ.

2. Tư vấn chính sách, xây dựng văn bản tuyển sinh

a) Tư vấn các khoản thu

– Tư vấn các mức thu học phí, phí khác và chính sách miễn/giảm một số khoản thu cho trẻ nhập học mới.

– Tư vấn quà tặng/voucher cho trẻ nhập chọc mới; cho phụ huynh, giáo viên giới thiệu trẻ nhập học mới.

b) Tư vấn xây dựng hệ thống văn bản liên quan đến tuyển sinh

– Soạn thảo văn bản Đơn nhập học;

– Soạn thảo văn bản Phiếu đăng ký đưa đón trẻ;

– Thiết kế Sổ nhật ký của trẻ;

– Biên tập thư ngỏ gửi phụ huynh;

– Xây dựng nội quy nhà trường;

– Xây dựng hệ thống dịch vụ đáp ứng các nhu cầu ngoài chương trình giáo dục: xe đưa đón, trông trẻ ngoài, tắm cho trẻ, trông trẻ ngày Chủ Nhật;

– Đăng tin tuyển dụng giáo viên, nhân viên.

3. Tư vấn xây dựng bộ nhận diện thương hiệu

a) Thiết kế logo, lựa chọn slogan;

b) Thiết kế phong bì;

c) Xây dựng văn bản giấy mời, thông báo.

THỜI HẠN, GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

1. Thời hạn hợp đồng: 06 tháng;

2. Giá trị hợp đồng: (vui lòng liên hệ);

3.  Phương thức thanh toán:

Đơn vị / Cá nhân thuê tư vấn thanh toán cho Công ty BME làm 3 đợt.

a) Đợt 1: 50% giá trị hợp đồng;

b) Đợt 2: 25% giá trị hợp đồng, cuối tháng thứ hai;

c) Đợt 3: 25% giá trị hợp đồng, cuối tháng thứ tư;