Tư vấn chuyển nhượng mầm non

Công ty Bình Minh Education cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển nhượng mầm non chuyên nghiệp tại Hà Nội. Với kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn giáo dục mầm non, chúng tôi tự tin khẳng định giá trị và uy tín của mình qua những giao dịch chuyển nhượng thành công.

I. DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐỐI VỚI NHÓM TRẺ/TRƯỜNG MẦM NON CÓ NHU CẦU CHUYỂN NHƯỢNG

1. Ký hợp đồng tư vấn chuyển nhượng

– Tổ chức/Cá nhân có nhu cầu chuyển nhượng nhóm trẻ (hoặc trường mầm non) đến đăng ký tại Công ty BME hoặc liên lạc qua điện thoại;

– Công ty BME sẽ cử nhân viên đến ký Hợp đồng tư vấn và tiến hành khảo sát, xác minh nhóm trẻ (hoặc trường mầm non) để lấy thông tin giới thiệu cho bên thứ ba có nhu cầu mua lại;

– Khách hàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyền sở hữu hợp pháp, các thông tin về nhóm trẻ (hoặc trường mầm non) cung cấp cho Công ty BME để giới thiệu đến bên thứ ba có nhu cầu mua lại.

2. Nội dung tư vấn cho khách hàng

– Tư vấn giá bán hợp lý, sát với giá thị trường;

– Tư vấn thủ tục chuyển nhượng.

3. Phí đăng ký và hoa hồng tư vấn chuyển nhượng

– Công ty BME được phép thu số tiền đăng ký sử dụng dịch vụ tư vấn chuyển nhượng từ phía khách hàng mà không phụ thuộc vào kết quả giao dịch chuyển nhượng giữa khách hàng và bên thứ ba.

– Công ty BME được hưởng một khoản tiền hoa hồng theo hợp đồng tư vấn ký với khách hàng khi giao dịch chuyển nhượng thành công. Mức hoa hồng tư vấn do các bên thỏa thuận theo tỷ lệ phần trăm của giá trị hợp đồng chuyển nhượng hoặc phần giá trị chênh lệch giữa giá gốc của khách hàng đưa ra với giá do Công ty BME đưa ra với bên thứ ba hoặc một số tiền cụ thể do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng tư vấn chuyển nhượng.

*Lưu ýKhoản phí đăng ký chuyển nhượng không được hoàn trả lại; Công ty BME sẽ giới thiệu bên thứ ba có nhu cầu mua lại cơ sở giáo dục mầm non của khách hàng trong thời hạn hợp đồng.

II. DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU MUA NHÓM TRẺ/TRƯỜNG MẦM NON

1. Ký hợp đồng tư vấn chuyển nhượng

– Tổ chức/Cá nhân tự tìm được nhóm trẻ (hoặc trường mầm non) và có nhu cầu mua lại, đến đăng ký tại Công ty BME hoặc liên lạc qua điện thoại;

– Công ty BME sẽ cử nhân viên đến ký Hợp đồng tư vấn và tiến hành khảo sát, xác minh nhóm trẻ (hoặc trường mầm non) để lấy thông tin.

2. Nội dung tư vấn cho khách hàng

– Tư vấn giá mua hợp lý;

– Tư vấn, phân tích rủi ro pháp lý;

– Tư vấn thủ tục chuyển nhượng;

– Tư vấn chiến lược tuyển sinh cho nhóm trẻ (hoặc trường mầm non), sau khách hàng ký hợp đồng sang nhượng thành công với bên bán, trong thời hạn 06 (sáu) tháng.

3. Phí đăng ký và phí tư vấn chuyển nhượng

– Công ty BME được phép thu số tiền đăng ký sử dụng dịch vụ tư vấn chuyển nhượng từ phía khách hàng mà không phụ thuộc vào kết quả giao dịch chuyển nhượng giữa khách hàng và bên thứ ba.

– Công ty BME được hưởng một khoản tiền phí theo thỏa thuận tại hợp đồng tư vấn với khách hàng khi giao dịch chuyển nhượng thành công (Liên hệ để biết chi tiết).

*Lưu ýKhoản phí đăng ký đăng ký sử dụng dịch vụ tư vấn chuyển nhượng không được hoàn trả.