Hướng dẫn kê khai thuế, nộp thuế đối với mầm non tư thục

HƯỚNG DẨN KÊ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ ĐỐI VỚI MẦM NON TƯ THỤC

I. Về quản lý đối tượng nộp thuế

Cơ sở giáo dục mầm non bao gồm:
1. Nhà trẻ, nhóm trẻ nhận trẻ em từ ba tháng tuổi đến ba tuổi;
2. Trường, lớp mẫu giáo nhận trẻ em từ ba tuổi đến sáu tuổi;
3. Trường mầm non là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi.

II. Về quản lý thuế

1. Lệ phí Môn bài: Thực hiện theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định; cụ thể:
– Đối với trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ: nộp lệ phí môn bài theo vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư đăng ký khi thành lập. Trường hợp Quyết định thành lập không thể hiện vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì yêu cầu nhà trường, nhà trẻ cung cấp hoặc phối hợp với Phòng giáo dục và đào tạo quận để thu thập thông tin và xác định mức thu lệ phí môn bài phù hợp theo quy định.
– Đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục do cá nhân đứng tên xin phép thành lập nộp lệ phí môn bài theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ.
2. Thuế giá trị gia tăng (GTGT):
Căn cứ hướng dẫn tại khoản 13, Điều 4, Thông tư số 219/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì doanh thu từ hoạt động dạy học, nuôi giữ trẻ (bao gồm cả tiền ăn) của các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục thuộc diện không chịu thuế GTGT.
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):
Trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ ngoài công lập phải thực hiện chế độ kế toán theo quy định và nộp thuế TNDN theo phương pháp kê khai; trường hợp không thực hiện chế độ kế toán hoặc thực hiện hạch toán nhưng không đầy đủ, chính xác, cơ quan thuế không thể căn cứ vào sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ để xác định số thuế phải nộp phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế thực hiện ấn định thuế TNDN theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
Trường mầm non, trường mẫu giáo ngoài công lập nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ 2 % trên doanh thu.
4. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN):
Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục do cá nhân đứng tên xin phép thành lập phải thực hiện chế độ kế toán theo quy định và nộp thuế TNCN theo phương pháp kê khai; trường hợp không thực hiện chế độ kế toán hoặc thực hiện hạch toán nhưng không đầy đủ, chính xác, cơ quan thuế không thể căn cứ vào sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ để xác định số thuế phải nộp phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế thực hiện quản lý thu thuế như đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.
5. Về miễn, giảm thuế:
Các cơ sở mầm non tư thục được miễn, giảm thuế theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014) và Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014) nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định về Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/05/2013).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.